helensgrona.se © 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information från Skatteverket.

Skattereduktion kan medges privatperson som vid årets utgång är minst 18 år och tillgodoräknas genom att en privatperson som köper husarbete av en utförare som har F-skattsedel kommer överens med denne om att betalning endast ska göras med hälften av arbetskostnaden. Utföraren får sedan begära utbetalning från Skatteverket med den del av arbetskostnaden (inklusive mervärdesskatt) som köparen inte har betalat, enligt den s.k. fakturamodellen.

Skattereduktionen får uppgå till sammanlagt högst 50 000 kr för beskattningsåret och den räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift.

 

Till trädgårdsarbete som medför rätt till skattereduktion räknas häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden, dvs. trädgårdsarbeten som avser normalt återkommande arbeten av löpande karaktär som utförs i avsikt att hålla tomt eller trädgård i acceptabelt skick och som inte kräver några specialkunskaper. Till sådant enklare trädgårdsarbete räknas även klippning av rosor och buskar, vattning och gödning i samband med klippning och ogräsrensning samt höstgrävning av land och omgrävning av kompost.

Till ogräsrensning räknas även bekämpning av mossa i gräsmatta oavsett om mossan bekämpas för hand, med maskin eller med kemiska medel.

Till trädgårdsarbete som inte ger rätt till skattereduktion räknas exempelvis planteringsarbeten, trädbeskärning, trädfällning, röjning av sly, anläggning av gräsmatta samt andra anläggningsarbeten som utförs på tomt eller i trädgård. Inte heller ger transport av avfall eller tömning av avloppsbrunn ger rätt till skattereduktion.

Trädgårdsanläggning ger tyvärr inte rätt till ROT-avdrag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länkar:

Acama konsult

Gröna funderingar

Växtia anläggning och butik

 

Läs gärna bloggen om min utbildning till trädgårdsmästare! Den hittar du här:

 

Nybliven trädgårdsmästare